ارتودنسی ثابت

Services Details

ارتودنسی ثابت

در ارتودنسی ثابت از براکتهای سرامیکی یا براکتهاى شفاف یا فلزی کوچکی استفاده می شود .هر کدام از براکتها به یک دندان چسبانده شده و با سیم‌های باریکی به هم وصل می شوند. در این نوع ارتودنسی بیمار نمی تواند آن را از دهان خود خارج کند چرا که فقط باید توسط متخصص ارتودنسی این کار با احتیاط انجام شود .

در ارتودنسی ثابت از براکتهای سرامیکی یا براکتهاى شفاف یا فلزی کوچکی استفاده می شود .هر کدام از براکتها به یک دندان چسبانده شده و با سیم‌های باریکی به هم وصل می شوند. در این نوع ارتودنسی بیمار نمی تواند آن را از دهان خود خارج کند چرا که فقط باید توسط متخصص ارتودنسی این کار با احتیاط انجام شود .