اصلاح طرح لبخند

Services Details

اصلاح طرح لبخند

متخصص ارتودنسی همانند معمار و نقاشى می ماند که طرح لبخند ، چیدمان دندانها ، هارمونی صورت و لبها ، متناسب سازی فکها و از همه مهمتر قرینه سازی را در صورت زیبای شما بوسیله درمان ارتودنسی طراحی میکند .

اصلاح طرح لبخند  در بزرگسالان و اطفال با تکنیکهای مدرن ارتودنسى از قبیل ارتودنسى نامرئى ، ارتودنسى دیمون ، ارتودنسى لینگوال (زبانی – از پشت دندانها) و در نهایت ارتودنسى با براکتهاى شفاف امکان پذیر مى باشد که دکتر درانى متخصص ارتودنسى با تکنیک خود و البته با همکارى شما بیمار عزیز امکان پذیر مى سازد.

متخصص ارتودنسی همانند معمار و نقاشى می ماند که طرح لبخند ، چیدمان دندانها ، هارمونی صورت و لبها ، متناسب سازی فکها و از همه مهمتر قرینه سازی را در صورت زیبای شما بوسیله درمان ارتودنسی طراحی میکند .

اصلاح طرح لبخند  در بزرگسالان و اطفال با تکنیکهای مدرن ارتودنسى از قبیل ارتودنسى نامرئى ، ارتودنسى دیمون ، ارتودنسى لینگوال (زبانی – از پشت دندانها) و در نهایت ارتودنسى با براکتهاى شفاف امکان پذیر مى باشد که دکتر درانى متخصص ارتودنسى با تکنیک خود و البته با همکارى شما بیمار عزیز امکان پذیر مى سازد.