مرتب کردن دندان ها

  • خانه
  • مرتب کردن دندان ها
Services Details

مرتب کردن دندان ها

مى دانستید که نامرتبی دندانها می تواند ظاهر فرد را تحت تاثیر قرار داده و اعتماد به نفس را کم کند!؟.. دکتر درانی متخصص ارتودنسی میتواند شما را فردی موفق تر ، خوشحال تر، با روابط اجتماعی بالاتر، قدرت تصمیم گیری بالاتر ، روابط زناشویى محکمتر و در نهایت بالا بردن اعتماد به نفس در شما با خلق لبخندی زیبا و جذاب در شما بوسیله درمان ارتودنسی بوجود آورد .امروزه ارتودنسى بدون محدودیت سنى با حداقل نمایان شدن براکتها  و تکنیکهاى مدرن ارتودنسى توسط متخصص ارتودنسى در کوتاهترین زمان ممکن و حدالامکان بدون کشیدن دندان و جراحى امکان پذىر مى باشد البته نه براى همه بیماران چرا که طرح درمان بیماران متناسب به نوع ناهنجارى متفاوت مى باشد. متخصص ارتودنسى شما دکتر درانى در درمان هاى خود همیشه به طرح درمان هاى غیر تهاجمى ، در کوتاهترین زمان ممکن ، و بدون برگشت پذیرى و ماندگارى بلند مدت فکر مى کند .

مى دانستید که نامرتبی دندانها می تواند ظاهر فرد را تحت تاثیر قرار داده و اعتماد به نفس را کم کند!؟.. دکتر درانی متخصص ارتودنسی میتواند شما را فردی موفق تر ، خوشحال تر، با روابط اجتماعی بالاتر، قدرت تصمیم گیری بالاتر ، روابط زناشویى محکمتر و در نهایت بالا بردن اعتماد به نفس در شما با خلق لبخندی زیبا و جذاب در شما بوسیله درمان ارتودنسی بوجود آورد .امروزه ارتودنسى بدون محدودیت سنى با حداقل نمایان شدن براکتها  و تکنیکهاى مدرن ارتودنسى توسط متخصص ارتودنسى در کوتاهترین زمان ممکن و حدالامکان بدون کشیدن دندان و جراحى امکان پذىر مى باشد البته نه براى همه بیماران چرا که طرح درمان بیماران متناسب به نوع ناهنجارى متفاوت مى باشد. متخصص ارتودنسى شما دکتر درانى در درمان هاى خود همیشه به طرح درمان هاى غیر تهاجمى ، در کوتاهترین زمان ممکن ، و بدون برگشت پذیرى و ماندگارى بلند مدت فکر مى کند .