ارتودنسی جبرانی بدون جراحی فک

  • خانه
  • ارتودنسی جبرانی بدون جراحی فک
Services Details

ارتودنسی جبرانی بدون جراحی فک

ارتودنسی جبرانی در مواردی کاربرد دارد که با وجود ناهنجاری فکی در بیمار بزرگسال، او حاضر به جراحی فک نباشد. در این صورت به جهت جبران ناهنجارى ممکن است که متخصص ارتودنسی بتواند اقدام به جابجایی دندانهای فکین در جهاتی معین نماید تا بدین ترتیب ظاهر اختلال اسکلتی موردنظر تا حدى استتار و یا به عبارتى جبران شود .

ارتودنسی جبرانی در مواردی کاربرد دارد که با وجود ناهنجاری فکی در بیمار بزرگسال، او حاضر به جراحی فک نباشد. در این صورت به جهت جبران ناهنجارى ممکن است که متخصص ارتودنسی بتواند اقدام به جابجایی دندانهای فکین در جهاتی معین نماید تا بدین ترتیب ظاهر اختلال اسکلتی موردنظر تا حدى استتار و یا به عبارتى جبران شود .