چگونه طول مدت درمان ارتودنسى افزايش مى يابد؟

  • خانه
  • چگونه طول مدت درمان ارتودنسى افزايش مى يابد؟

چگونه طول مدت درمان ارتودنسى افزايش مى يابد؟

طول درمان ارتودنسى براى هر بيمار متفاوت مى باشد. ممكن است زمان كلى موردنياز جهت تكميل دوره درمان از زمان تخمين زده شده بيشتر باشد. رشد بيش از اندازه و يا ناكافى استخوان، كم كارى بيمار در ساعات استفاده از وسايل ارتودنسى در طول روز، بهداشت پايين دهان و دندان، وسايل ارتودنسى شكسته شده و از دست دادن قرار ملاقات توسط بيمار … عواملى هستند كه قادر مى باشند مدت درمان ارتودنسى را افزايش دهند و بر كيفيت نتيجه پايانى تأثيرگذار باشند.امتیاز این مقاله:


به این مقاله امتیاز دهید

*پر کردن این فیلد الزامی می‌باشد.