انجمن ارتودنتیست هاى ايران

  • خانه
  • انجمن ارتودنتیست هاى ايران

انجمن ارتودنتیست هاى ايران

انجمن متخصصین ارتودنسی (ارتودنتیست هاى) ايران يك تشكل علمى، صنفى، قانونى و غيرانتفاعى است كه براى سازماندهى متخصصين ارتودنسى در ايران تشكيل شده و با برگزارى جلسات علمى براى متخصصان ارتودنسى و دندانپزشكان براى بهبود وضعيت علمى اين رشته فعاليت مى كند.
انجمن ارتودنسى ايران با فعاليت در حوزه آگاهى عمومى جامعه سعى دارد تا با ارائه اطلاعات صحيح، دقيق و علمى از مشكلات موجود در انجام درمان هاى ارتودنسى توسط افراد فاقد صلاحيت و مهارت علمى كم نمايد. أعضاء انجمن ارتودنتیست هاى ايران با بررسى دقيق مدارك علمى و داشتن صلاحيت هاى لازم براى فعاليت در اين رشته به عضويت انجمن ارتودنتیست  هاى ايران پذيرفته مى شوند.امتیاز این مقاله:


به این مقاله امتیاز دهید

*پر کردن این فیلد الزامی می‌باشد.