ارتودنسی پیشگیری (اطفال)

  • خانه
  • ارتودنسی پیشگیری (اطفال)
Services Details

ارتودنسی پیشگیری (اطفال)

ارتودنسی علاوه بر این که درمانی اصلاحی می باشد، یک روش پیشگیری جهت به هم ریختگی دندانها نیز محسوب می‌شود. متخصص ارتودنسی مى تواند برخی کودکان را با بهره‌ گیری از ارتودنسی پیشگیری (ارتودنسى اطفال)  از نیاز به درمان‌های بسیار تهاجمی‌ تر بعدی نجات دهد البته اگر والدین فرزندان خود را به موقع و تا قبل از جهش رشدى جهت ویزیتهاى روتین ارتودنسی نزد متخصص ارتودنسی ببرند.

ارتودنسی علاوه بر این که درمانی اصلاحی می باشد، یک روش پیشگیری جهت به هم ریختگی دندانها نیز محسوب می‌شود. متخصص ارتودنسی مى تواند برخی کودکان را با بهره‌ گیری از ارتودنسی پیشگیری (ارتودنسى اطفال)  از نیاز به درمان‌های بسیار تهاجمی‌ تر بعدی نجات دهد البته اگر والدین فرزندان خود را به موقع و تا قبل از جهش رشدى جهت ویزیتهاى روتین ارتودنسی نزد متخصص ارتودنسی ببرند.