ارتودنسی نامرئی

  • خانه
  • ارتودنسی نامرئی
Services Details

ارتودنسی نامرئی

ارتودنسی نامرئی به چند معنا مى باشد … اول اینکه به معنى اینکه اصلا براکتى در دهان شما نمى باشد و یا به عبارت دیگر بجاى استفاده از براکتهاى فلزى توسط متخصص ارتودنسی از پلاکهاى شفاف سیلیکونى بسیار شفاف که با اسکنرهاى سه بعدى طرح درمان و طراحى مى شوند انجام مى شوند. معناى دیگر ارتودنسی نامرئى، ارتودنسى از داخل در پشت دندانهاى شما مى باشد که البته در این روش زمان درمان در هر جلسه توسط متخصص ارتودنسی طولانى تر و گاها احتمال قورت دادن وسایل و ابزارهاى ارتودنسی مى باشد و بیمار در طول درمان چون ماهیچه زبان با براکتها درگیر هستند براى بعضى از بیماران زیاد راحت نمى باشد که البته دکتر درانى متخصص ارتودنسی شما تمام موارد را برای شما شرح داده و تصمیم گیری اخر توسط خود شما انجام مى شود.

ارتودنسی نامرئی به چند معنا مى باشد … اول اینکه به معنى اینکه اصلا براکتى در دهان شما نمى باشد و یا به عبارت دیگر بجاى استفاده از براکتهاى فلزى توسط متخصص ارتودنسی از پلاکهاى شفاف سیلیکونى بسیار شفاف که با اسکنرهاى سه بعدى طرح درمان و طراحى مى شوند انجام مى شوند. معناى دیگر ارتودنسی نامرئى، ارتودنسى از داخل در پشت دندانهاى شما مى باشد که البته در این روش زمان درمان در هر جلسه توسط متخصص ارتودنسی طولانى تر و گاها احتمال قورت دادن وسایل و ابزارهاى ارتودنسی مى باشد و بیمار در طول درمان چون ماهیچه زبان با براکتها درگیر هستند براى بعضى از بیماران زیاد راحت نمى باشد که البته دکتر درانى متخصص ارتودنسی شما تمام موارد را برای شما شرح داده و تصمیم گیری اخر توسط خود شما انجام مى شود.