هدف و ماهيت درمان ارتودنسى

  • خانه
  • هدف و ماهيت درمان ارتودنسى

هدف و ماهيت درمان ارتودنسى

علم ارتودنسى با كمك گرفتن از نيروهاى مستقيم بر دندان ها تلاشى است به منظور بهتر جويدن و محافظت دندان ها از زخم ها و آسيبها در طول فعاليت هاى عادى روزمره ( مانند استرسى كه در حين جويدن به دندان ها وارد مى شود). تصحيح موقعيت دندان ها موجب مى شود كه استرس وارده به استخوان ها، بافت ريشه، لثه و ناراحتى هاى مفصل گيجگاهى فكى كاهش يابد. اين درمان همچنين مشكلات دندانى در سنين بالا را كه منجر به پوسيدگى نابهنجار مى شود رفع مى كند و بهداشت صحيح دهان و دندان را به منظور كاهش پوسيدگى و مشكلات دندانى در آينده تسهيل مى نمايد. علاوه بر اين، علم ارتودنسى موجب ايجاد لبخندى دلنشين مى شود كه در نهايت خويشتن شناسى را تقويت مى كند.

اهداف مهم درمان ارتودنسي به قرار زير است:

١-زيبايي دندانها و صورت
٢-مرتب كردن دندانها جهت جلوگيري از عدم رشد و تكامل بافتهاي دهان و صورت .
٣-جلوگيري كردن از عدم هم پوشاني دندانها كه در نهايت به ناحيه مفصل گيجگاهي فشار وارد كرد و موجب دردهاي ناحيه مفصل گيجگاهي ميشود .
٤-جلوگيري كردن از اسيبهاييكه دندانهاي نامرتب به بافتهاي نرم وارد ميكند .
٥-مرتب كردن دندانهاي بسيار بيرون زده كه موجب اسيب و شكستگي ميشوند .
٦-صاف كردن دندانها جهت استفاده از انها در پروتزهاي دنداني و دست دندانها.
٧-مرتب كردن دندانهاييكه از نظر لثه اي دچار تحليل شده اند جهت اسپلين كردن و ثابت نگه داشتن انها.
٨-مرتب و تراز كردن دندانها و فكها قبل از درمانهاي ارتوسرجري
٩-جهت كمك گرفتن در رويش دندانهاي نهفته .امتیاز این مقاله:


به این مقاله امتیاز دهید

*پر کردن این فیلد الزامی می‌باشد.