ارتودنسى چيست؟

ارتودنسى چيست؟

ارتودنسى يكى از مهمترين رشته هاى تخصصى دندانپزشكى است.. همچنين اولين تخصص معرفى شده در دندانپزشكى مى باشد كه به مرتب كردن و برطرف كردن اختلالات دهان و ناهنجارى هاى فك و صورت مى انجامد.
درمان ارتودنسى بيشتر تصحيح مال اكلوژن يا جفت شدن نامناسب دندان هاست. اين امر مى تواند ناشى از موقعيت نامناسب دندان ها و يا ناهنجارى هاى دو فك نسبت به هم باشد. از اين رو درمان هاى ارتودنسى بر تصحيح موقعيت دندان ها و يا تغيير الگو و جهت رشد دو فك ( درمان هاى ارتوپديك يا جراحى فك ) متمركز مى باشد.امتیاز این مقاله:


به این مقاله امتیاز دهید

*پر کردن این فیلد الزامی می‌باشد.