ارتودنسی همراه جراحی فک

  • خانه
  • ارتودنسی همراه جراحی فک
Services Details

ارتودنسی همراه جراحی فک

همانطور که قبلا در بالا توضیح داده شد امروزه ارتودنسی بدون محدویت سنى مى باشد که البته اگر مشکلات فقط به نامرتبى دندانها باشد و پروفایل و ظاهر اسکلتالى بیمار تحت شعاع قرار نگرفته باشد بدون جراحى این کار امکان پذیر مى باشد توسط متخصص ارتودنسی ولى اگر ناهنجارى فکى و اسکلتال بیمار تحت شعاع قرار بگیرد و بیمار بعد از جهش رشدى مراجعه کند مسلما متخصص ارتودنسی باید از روشهاى ارتوسرجرى (ارتودنسی همراه جراحى فک) استفاده کند .

همانطور که قبلا در بالا توضیح داده شد امروزه ارتودنسی بدون محدویت سنى مى باشد که البته اگر مشکلات فقط به نامرتبى دندانها باشد و پروفایل و ظاهر اسکلتالى بیمار تحت شعاع قرار نگرفته باشد بدون جراحى این کار امکان پذیر مى باشد توسط متخصص ارتودنسی ولى اگر ناهنجارى فکى و اسکلتال بیمار تحت شعاع قرار بگیرد و بیمار بعد از جهش رشدى مراجعه کند مسلما متخصص ارتودنسی باید از روشهاى ارتوسرجرى (ارتودنسی همراه جراحى فک) استفاده کند .